Gift Boxes

  1. Gluten Free Chocolate Ballotin
  1. Heritage Collection Large Gift Box, 600g
  1. Heritage Collection Madagascar Gift Box, 405g
  1. Heritage Collection Medium Gift Box, 300g
  1. Heritage Collection Togo Gift Box, 135g
  1. Marzipan Gift Box, 250g
  1. Low In Sugar Chocolate Gift Box, 250g
  1. Pâtes de Fruits Gift Box, 370g
  1. Heritage Four Chocolate Gift Box, 60g